Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejsza oferta

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: “postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem między Bulwarem Kaczyńskich, a Mostem Grunwaldzkim we Wrocławiu”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia, że w ww postępowaniu do realizacji zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, złożoną przez Państwa ofertę z ceną ofertową brutto: 428.497,57 zł, terminem realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy oraz gwarancją: 36 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia.”