Kolejne zlecenie nasze!

Kolejne zlecenie nasze!

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować o kolejnym pozytywnym wyborze Zamawiającego.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ul. Bajana we Wrocławiu w zakresie budowy przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem  wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Rotomat Sp. z o.o.
Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

 

Sprawdź wyniki