KIEROWNIK ROBÓT MOSTOWYCH

Miejsce pracy:

 • Wrocław

Obowiązki:

 • nadzór techniczny i jakościowy nad realizacją robót mostowych zgodnie ze specyfikacją i wymogami realizowanego kontraktu,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie robót mostowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • udział w procesie ofertowania i wyboru podwykonawców,
 • koordynacja prac podwykonawców,
 • odpowiedzialność za przeprowadzenie bieżących odbiorów oraz robót pod kątem parametrów jakościowych i ilościowych,
 • ścisła współpraca z innymi działami budowy,
 • raportowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe budowlane,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej – bez ograniczeń,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika/koordynatora robót mostowych w ramach realizacji projektów obejmujących budowę lub przebudowę obiektów mostowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office, AutoCAD, Norma,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w grupie a jednocześnie samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • zdolności negocjacyjne i interpersonalne,
 • orientacja na klienta,
 • mobilność i dyspozycyjność,
 • bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność, komunikatywność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,
 • samodzielną i odpowiedzialną pracę przy realizacji interesujących projektów,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pakiety socjalne.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: praca@rotomat.pl