Dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu

Dofinasowanie w ramach Polskiego Ładu

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż w ramach Polskiego Ładu ( Legnica z Rządowego Programu Polski Ład otrzymała na dofinansowanie tej inwestycji 23 mln zł 750 tys. zł ) Plac Słowiański w Legnicy przebuduje konsorcjum firm Budrim (lider) i Rotomat za kwotę niemal 30 milionów złotych. Przetarg został rozstrzygnięty dzięki zmianom w budżecie, które zaproponował prezydent Tadeusz Krzakowski, a przyjęła Rada Miejska Legnicy w ramach zadania Rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy. 

Plac Słowiański jest jednym z najważniejszych miejsc w Legnicy. Jego rewitalizacja i zagospodarowanie wraz z rozbudową ulic przyległych obejmie, budowę ronda, przebudowę dwóch przystanków, czy też miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji powstanie węzeł przesiadkowy komunikacji miejskiej i międzygminnej. Zbudowane zostaną ścieżki rowerowe, zmodernizowane nawierzchnie ciągów pieszych, przebudowane przejście podziemne wraz z budową wind, a także nowe oświetlenie, mała architektura i zieleń. 
Zamówienie nie obejmuje budowy pomnika Henryka Pobożnego i fontanny typu „mokry chodnik”.

Harmonogram rzeczowo finansowy zgodnie z sugestią zamawiającego składa się z dwóch części :

  1. Dla zakresu objętego ZRID – wykonanie w pierwszej kolejności przebudowy ulic Skarbka i Wittelona wraz z budowa skrzyżowania 4 wlotowego w postaci ronda turbinowego i rozbudową przejścia podziemnego wraz z przebudowa ist. infrastruktury tech. ( nie mniej niż 50% zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia)
  2. Dla zakresu objętego ZRID – pozostały zakres prac m.in.: budowa placu z elementami małej architektury, nowej drogi łączącej rondo turbinowe z ul. Wjazdową, przeprowadzenie wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, przebudowa nawierzchni przy ZSE i skweru przy pomniku W.Witosa

Sprawdź dokument

Przeczytaj również artykuł klikając tutaj