Budowa oświetlenia drogowego

Budowa oświetlenia drogowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach kontraktu “Budowa  drogi  dojazdowej  w  ulicy  Spiskiej  we  Wrocławiu  na odcinku  od  wjazdu  do  szpitala  do  nr  64  oraz  ciągu  pieszo – rowerowego na odcinku od nr 64 do nasypu kolejowego. Etap 1 – odcinek od nr 54a do nasypu kolejowego” wykonaliśmy:

  • oświetlenie drogowe
  • układanie linii kablowych oraz fundamentów pod latarnie oświetlenia