Bieżące utrzymanie i konserwacja​

Bieżące utrzymanie i konserwacja

Szanowni Państwo,

W ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocław – obszar północny i kontraktu dla Gminy Wrocław reprezentowanej przez ZDIUM Wrocław, wdrożyliśmy projekt „Uporządkowanie parkowania na ul. Walecznych na odcinku od ul. Reja do ul. Piastowskiej”.