Utrzymanie i modernizacja terenu w Pilichu​

Utrzymanie i modernizacja terenu w Pilichu

Szanowni Państwo,

W ramach projektu nr 204/ZDP – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych dla GDDKiA rejon w Koninie. Zostało wykonane Oczyszczenie terenu, naprawa wysokich skarp, wraz z umocnieniem ich geosyntetykiem, oraz wykonanie elementów odwodnienia – ścieki wzdłuż nawierzchni oraz ścieki skarpowe.