Tymczasowa organizacja ruchu

Tymczasowa organizacja ruchu

Szanowni Państwo!

Poniżej zdjęcia tymczasowej organizacji ruchu które wdrażamy na terenie Wrocławia. W szczególności jako zabezpieczenie awarii i nagłych zdarzeń ingerujących w pas drogowy.

Nasze służby drogowe pracują 24 dobę każdego dnia i są w stanie zabezpieczyć niezwłocznie każdą awarię na wezwanie zarządcy drogi lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie infrastruktury drogowej.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg jest nie tylko zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami ale zawsze staramy się by nasze organizację wyglądały estetycznie tak by oprócz awarii dodatkowo nie wpływać niekorzystnie na nasze miasto.