Prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika na ul. Mościckiego

Prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika na ul. Mościckiego

Szanowni Państwo,

W ramach realizowanych kontraktów wykonaliśmy następujące zadania:

  1. Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu.
  2. Budowa chodnika w ul. Ziemniaczanej na odcinku od nr 2 do ul. Mościckiego we Wrocławiu.

Zakończyliśmy również prace związane z wykonaniem

  • nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa, ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenów zieleni, oświetleniem, wykonaniem sieci MKT, oraz oznakowaniem docelowym ciągu pieszo- rowerowego na zadaniu  nr 1
  • chodnika z kostki betonowej, zagospodarowaniem terenów zieleni, budową sieci MKT i oświetleniem, oraz oznakowaniem docelowym na zadaniu nr2