Prace przy GPZ Wrocław Krzywoustego

Prace przy GPZ Wrocław Krzywoustego

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wykonanie układu drogowego na przebudowywanej stacji elektroenergetycznej 110/20/10kV GPZ Wrocław Krzywoustego w miejscowości Wrocław.

Budowa muru oporowego, drogi i ogrodzenia z zasiekami z drutu kolczastego na terenie stacji elektroenergetycznej 110/20/10kV GPZ Krzywoustego w miejscowości Wrocław.