Menadżer sprzedaży usług w zakresie inwestycji i utrzymania infrastruktury drogowej