Budowa, przebudowa lub remont dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz kształtowanie i zagospodarowanie terenu. Projektowanie małej architektury miejskiej

Urządzenia ochrony środowiska

Dynamiczna rozbudowa sieci drogowej w Polsce spowodowała, iż wiele siedlisk płazów, gadów, ptaków i ssaków znajduje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Okresowe migracje i przemieszczanie się przez jezdnię skutkowały wzrostem wskaźnika śmiertelności. Rozwiązaniem ograniczającym występowanie tego problemu są systemy zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na drogi. Nasza firma posiada doświadczenie w realizacji zadań obejmujących zarówno etap projektowania, jak i instalacji w terenie wybranego rozwiązania. Wsparcie profesjonalnej kadry pozwala na zaprojektowanie indywidualnego i dobór optymalnego wariantu zabezpieczenia (wygrodzenia prefabrykowane z tworzyw sztucznych, ogrodzenia metalowe, prefabrykaty betonowe). Dotychczasowe realizacje i uzyskane referencje świadczą o najwyższej jakości oferowanych rozwiązań oraz potwierdzają spełnienie wysokich standardów technicznych.