Budowa, przebudowa lub remont dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz kształtowanie i zagospodarowanie terenu. Projektowanie małej architektury miejskiej

Sygnalizacja świetlna i oświetlenie

Budowa nowych, modernizacja i konserwacja istniejących sygnalizacji świetlnych stanowi ważny element naszej działalności. Dzięki niej przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i usprawnienia poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne, piesi i rowerzyści). Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań akomodacyjnych optymalizujących ruch, stosujemy wysokiej jakości materiały konstrukcyjne i elementy wyposażenia, dzięki czemu wykonane przez nas sygnalizacje świetlne charakteryzuje wysoka jakość, estetyka oraz nowoczesna technologia. Duża wiedza i doświadczenie w tym zakresie pozwala nam również wdrażać tymczasowe zmiany, które w obszarach wysoce zurbanizowanych często stanowią nieodłączny element funkcjonowania zastępczej organizacji ruchu. Zajmujemy się również budowa oświetlenia dróg, parkingów i parków. Dzięki zastosowaniu różnych form słupów i opraw oświetleniowych jesteśmy w stanie podkreślić charakter miejsca, w którym wykonywania jest dana instalacją.