Organizacja ruchu tymczasowego

Organizacja ruhttchu tymczasowego

Od wielu lat zajmujemy się profesjonalnie projektowaniem i wdrażaniem organizacji ruchu tymczasowego oraz zabezpieczaniem awarii nawierzchni, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym.

Liczna wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz kompletne zaplecze sprzętowe pozwalają:

  • w sposób elastyczny reagować na ilościowe i terminowe potrzeby klienta w zakresie wdrożenia tymczasowego oznakowania
  • utrzymać oznakowanie w stanie gwarantującym bezpieczeństwo użytkownikom drogi i w zgodzie z zatwierdzoną dokumentacją projektową
  • zabezpieczać roboty długotrwałe i szybko postępujące przy użyciu mobilnych urządzeń sygnalizacyjnych
  • świadczyć usługi na wszystkich kategoriach dróg (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, ekspresowe i autostradowe).

Zdobyte doświadczenie pozwala nam przygotować dokumentację spełniającą wymagania zarządzających ruchem dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednie opinie i zatwierdzenia uprawnionych do tego instytucji bez zbędnej zwłoki.

Opracowania te obejmują:

  • szkice awaryjnego zabezpieczenia terenu
  • planowane organizacje ruchu tymczasowego
  • zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej
  • obsługę komunikacyjną placu budowy
  • odtworzenia nawierzchni pasa drogowego
  • zmian programów sygnalizacji świetlnej