Budowa, przebudowa lub remont dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz kształtowanie i zagospodarowanie terenu. Projektowanie małej architektury miejskiej

Organizacja ruchu docelowego

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie docelowego znakowania pionowego i poziomego (cienkowarstwowego, termoplastycznego chemoutwardzalnego) dróg. Nasze główne atuty to:

  • wieloletnie doświadczenie w produkcji znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
  • stała współpracy z wiodącymi producentami
  • dysponowaniu własnym zapleczem maszynowym
  • doświadczone brygady monterów i operatorów maszyn.