zimowe utrzymanie dróg

Całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej

Wspieramy zarządców infrastruktury w prawidłowej realizacji obowiązków utrzymania jej elementów. Ta dziedzina naszej działalności obejmuje usługi dla sektora publicznego (zarządcy dróg) i prywatnego (deweloperów, zarządców nieruchomości) polegające na utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania dróg, obiektów inżynierskich, parkingów i innych elementów infrastruktury pasa drogowego, w szczególności:

  • zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i obiektów inżynierskich (zapobieganie i zwalczanie śliskości, odśnieżanie dróg i chodników, montaż siatek przeciwśnieżnych)
  • utrzymanie i remonty cząstkowe nawierzchni dróg
  • utrzymanie estetyki pasa drogowego (czystości, zieleni, poboczy, elementów odwodnienia drogi)
  • utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu)
  • projektowanie i wdrażanie organizacji ruchu tymczasowego oraz zabezpieczania miejsc awarii nawierzchni, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym