Wygrane postępowanie

Najkorzystniejsza oferta

Szanowni Państwo,

Nasze doświadczenie zdobyte w zakresie realizacji zadań publicznych na drogach zarządzanych przez GDDKIA procentuje! 
Kolejne realizacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zrealizujemy na drogach zarządzanych przez Prezydenta miasta Wrocław i tym samym podzielimy się naszymi kompetencjami w tym zakresie.

Nazwa postępowania: “Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych w trzech lokalizacjach we Wrocławiu:

  • Część nr 1:  doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Racławicka
  • Część nr 2:  doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Władysława Reymonta
  • Część nr 3a: doświetlenie przejścia dla pieszych al. Aleksandra Brücknera   
  • Część nr 3b: sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych al. Aleksandra Brücknera”