Kompleksowe wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z pl. Srebrnym wraz z budową wjazdu 6KDD i drogi 8KDW

Kompleksowe wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Grabiszyńskiej z pl. Srebrnym wraz z budową wjazdu 6KDD i drogi 8KDW

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zakres prac drogowych który obejmował przebudowę ul. Grabiszyńskiej w rejonie pl. Srebrnego wraz z usunięciem kolizji z istniejąca infrastrukturą teletechniczną w granicach istniejącego pasa drogowego oraz budowę połączenia drogi wewnętrznej opisanej w MPZP jako 8KDW z ul. Grabiszyńską poprzez obszar opisany w MPZP jako 6KDD. Ponadto na nowo powstałym wlocie wybudowano sygnalizację świetlną, zabudowano dwa wpusty deszczowe oraz nasadzono zieleń.