Kolejna najkorzystniejsza oferta

Nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po raz kolejny

Miło nam poinformować o kolejnym pozytywnym wyborze Zamawiającego.

Zarząd  Dróg  i  Utrzymania  Miasta  we  Wrocławiu,  stosownie  do  art.  253  ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zawiadamia, że w ww postępowaniu do realizacji zadania „Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Awicenny, Wiejskiej i Mokronoskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji  projektowej”  wybrano,  jako  najkorzystniejszą,  złożoną  przez:

ROTOMAT SP. Z O.O.
54-062 WROCŁAW, UL. STABŁOWICKA 134
ofertę  z:  ceną  ofertową  brutto  576.624,00  zł  oraz  gwarancją  na  wykonane  roboty  na okres 48 miesięcy.

Sprawdź wyniki