Drogi rowerowe na Sądowej – etap I

Drogi rowerowe na Sądowej – etap I

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować iż jako lider konsorcjum zrealizujemy kolejną inwestycje Miasta Wrocław w ramach WBO 2018 – Drogi rowerowe na Sądowej – etap I – projekt nr 175

Zamawiający informuje, że działając na podstawie wydanego w dniu 09.08.2021 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. KIO 1862/21) uwzględniającego odwołanie, unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty nr 2 złożonej przez BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski i dokonał ponownej oceny ofert. Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu po dokonaniu ponownej oceny ofert została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum w składzie:

ROTOMAT sp. z o.o. – Lider
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
ELEKTROTIM S.A. – Partner
ul. Stargardzka 8
51-156 Wrocław

 

Sprawdź szczegóły