Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonego postępowania Gmina Wrocław zleciła nam wykonanie robót budowlanych dla dwóch zadań:

  • Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Mościckiego na odcinku od ul. Mandżurskiej do ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu

  • Budowa chodnika w ul. Ziemniaczanej na odcinku od nr 2 do ul. Mościckiego we Wrocławiu.