Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w rejonie Konina

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych w rejonie Konina

Szanowni Państwo,

Na moście nad rzeką Powa w m. Stare Miasto, w rejonie Konina, zostały wykonane następujące czynności w ramach projektu nr 204/ZDP – Bieżące utrzymanie obiektów mostowych dla GDDKiA rejon w Koninie: naprawa skorodowanych żelbetowych kap mostowych, wymiana słupków barier ochronnych, naprawy uszkodzonych elementów zaprawami typu PCC oraz wykonanie izolacji nawierzchni na odtworzonej kapie.