Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Odział w Poznaniu – Rejon Konin

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Odział w Poznaniu – Rejon Konin

Szanowni Państwo,

Z dumą przedstawiamy nasz kolejny projekt, tym razem w Poznaniu.
Naprawa i wzmocnienie południowej ściany czołowej przepustu – DK 92 w m. Rokosz wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich GDDKiA Odział w Poznaniu – Rejon Konin.