Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Poznaniu

Szanowni Państwo,

W ramach kontraktu ZS-398/ZDP/GDDKiA Poznań Rejon Nowy Tomyśl, wykonaliśmy prace związane z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynierskich, które dotyczyły wiaduktu w Wolsztynie, DK32 km 106,511.
Zlecone roboty konserwacyjne:

  • Naprawa izolacjonawierzchni na kapie chodnikowej z odtworzeniem zabezpieczenia antykorozyjnego profili dylatacyjnych i podstaw słupków barier
  • Naprawa umocnienia stożka skarpowego przez wyrównanie kostki betonowej
  • Wykonanie warstwy ścieralnej w strefach przydylatacyjnych wraz z wymianą drenów przydylatacyjnych