Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego

Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego

Szanowni Państwo,

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zlecił nam bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocław.

W ramach tego zakresu wykonaliśmy:

  • nowe organizacje czterech przejść dla pieszych uzupełniając oznakowanie poziome
  • pionowe o znaki D-6 i A-1