Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego – Wrocław

Bieżące utrzymania i konserwacja oznakowania pionowego

Szanowni Państwo,

W ramach umowy dotyczącej bieżącego utrzymania i konserwacji oznakowania pionowego oraz utrzymania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej oraz wybranych elementów BRD  na terenie miasta Wrocław – Wdrażamy projekty z oznakowaniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Przykład tzw. koperty na placu św. Mikołaja.

Znak poziomy :

  • Znak P-20 “koperta” wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
  • Znak P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego: osoby niepełnosprawnej, osoby kierującej pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną, osoby kierującej pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.