Realizacja kontraktów budowalnych

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT

OZNAKOWANIE POZIOME

 • Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Budowa drogi ekspresowej S 3 Szczecin – Gorzów Wlkp. węzeł Myślibórz – węzeł Gorzów Północ – oznakowanie poziome termoplastyczne.
 • SKANSKA S.A. – Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław – Syców na odcinku węzeł Cieśle- węzeł Syców Wschód – oznakowanie poziome chemoutwardzalne.
 • COLAS POLSKA SP. Z O.O. – Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej S-11 węzeł Złotkowo – węzeł Rokietnica – oznakowanie poziome chemoutwardzalne.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Wykonanie oznakowania na A4 Zgorzelec – Krzyżowa w technologii grubowarstwowej termoplastycznej strukturalnej akustycznej.

 

ZNAKI PIONOWE

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Wykonanie uzupełniającego pionowego oznakowania drogowskazowego na autostradzie A-4 oraz autostradowej obwodnicy Wrocławia AOW A8.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Aktualizacja oznakowania pionowego w związku ze zmianą miejscowości kierunkowych w ciągu autostrady A-4 odcinek Zgorzelec-Krzyżowa.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wymianę tablic drogowskazowych w obszarach A, B i C miasta Wrocławia.

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Realizacja ciągłej przegrody w celu ograniczenia śmiertelności płazów na autostradzie A-4 odcinek Zgorzelec.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Budowa ogrodzenia mającego na celu ograniczenie śmiertelności płazów oraz naprowadzenie płazów na przejścia w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Korekta urządzeń ochrony środowiska, w tym dostosowanie przejść dla małych zwierząt pod kątem migracji płazów oraz budowa i przestawienie fragmentu ogrodzenia autostradowego na autostradowej obwodnicy Wrocławia.

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIASTA WROCŁAWIA

 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia w latach 1994-2018.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia w latach 2002 –2018.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wykonanie i konserwację elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia w latach 1998 – 2018.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienko i grubowarstwowej na terenie miasta Wrocławia w latach 2003 – 2018.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy Obwód Drogowy w Jaworze w latach 2011 – 2018.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie Obwód Drogowy w Głogowie w latach 2012-2018.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy Obwód Drogowy w Miliczu w latach 2011-2018.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku Obwód Drogowy w Bystrzyca Kłodzka w latach 2014-2018.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku Obwód Drogowy w Braszowicach w latach 2014-2018.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Zimowe utrzymanie dróg krajowych (ZUD) administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w  Wołowie Obwód Drogowy w Wołowie i Środzie Śląskiej w latach 2014-2018.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG KRAJOWYCH

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Kompleksowe utrzymanie Mostu Rędzińskiego wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+795,00 do km 20+545,00 w ciągu autostrady A-8 we Wrocławiu w latach 2013 – 2015.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Głogowie w latach 2014 – 2017.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Legnicy w latach 2014 – 2020.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Nowym Tomyślu w latach 2017– 2021.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Koninie w latach 2017– 2021.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKIA Oddział Poznaniu Rejon w Kaliszu w latach 2017– 2021.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2010 – 2013 Zadanie 3 prace elektroenergetyczne i w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Oleśnicy w latach 2014 – 2017 Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Zadanie 4 prace utrzymaniowe.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wołowie w latach 2014 – 2016 Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2014 – 2017 Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2014 – 2016 Zadanie 3 prace w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu – Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKIA Oddział we Wrocławiu Rejon w Kłodzku w latach 2010 – 2013 oraz 2014 – 2020 Zadanie 4 prace utrzymaniowe.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu – Naprawa zniszczonych oraz ustawienie nowych odcinków stalowych barier ochronnych na drogach krajowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2014 – 2016.

ROBOTY BUDOWLANE

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze – Wyłączenie z ruchu trzech obiektów mostowych na drodze  krajowej nr 18 (jezdnia prawa) w km 5+045 (Kałki), 5+956 (Jagłowice) oraz 25+782 (Lutynka)
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Budowa ścieżki rowerowej pod Mostem Szczytnickim we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Zadanie 1: przebudowa ul. Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego w celu wyznaczenia pasów rowerowych na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do pl. Dominikańskiego we Wrocławiu – projekt nr 269 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
 • Zadanie 2: przebudowa ul. Ruskiej w celu wyznaczenia pasa dla rowerów na odcinku od ul. Sokolniczej do ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu – projekt nr 269 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Uspokojenie ruchu poprzez budowę wysp bocznych i zmianę organizacji ruchu docelowego na ul. Św. Antoniego we Wrocławiu
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich – Sokola we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • Erbud S.A. – Wykonanie kompleksowych robót w zakresie sygnalizacji świetlnej dla przebudowy skrzyżowania przy ul. Granicznej we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska – Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Kontroli Dostępu i Bezpieczeństwa Fizycznego (ZSKDiBF) Politechniki Wrocławskiej – Etap II
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Przebudowa ul. Legnickiej na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Poznańskiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej wraz z wyniesieniami przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, uporządkowaniem parkowania na ulicach poprzecznych oraz wyniesieniem przejść przez ul. Białowieską
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Przebudowa Ulic polegająca na wydzieleniu tras rowerowych w istniejących ciągach ulicznych – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Konarskiego we Wrocławiu
 • Urząd Miejski Wrocławia – Przebudowa Wysypy Daliowej we Wrocławiu wraz z wykonaniem fundamentów pod Rzeźbę Daliową
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Przebudowa pl. Św. Macieja i ul. Trzebnickiej polegająca na wydzieleniu pasów rowerowych na pl. Św. Macieja i ul. Trzebnickiej na odcinku od ul. W. Łokietka do skrzyżowania z ul. Św. Wincentego oraz budowa drogi rowerowej w rejonie pl. Powstańców Wielkopolskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych i korektą ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu ul. Świdnickiej z ul. Bogusławskiego oraz przebudowa chodnika z montażem balustrady przy ul. Świdnickiej 53 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
 • Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. – Budowa połączenia ścieżki rowerowej w ul. Grota Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej oraz wykonanie lewoskrętu w ul. Kukuczki we Wrocławiu
 • Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. – Budowa północno-wschodniego fragmentu esplanady Stadionu Miejskiego

OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE AWARII

 • Tauron Dystrybucja S.A. – Wygrodzenia punktowe na terenie działania Regionu SN i nN Wrocław w latach 2005 – 2007 oraz 2015-2017.
 • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu – oznakowanie i zabezpieczenia miejsc awarii urządzeń i sieci gazowych w pasie drogowym na terenie miasta Wrocławia w latach 2004 – 2017.
 • MPWiK S.A. we Wrocławiu – Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc awarii w latach 1995 – 2011 oraz 2013 – 2017.
 • Aquanet S.A. – Oznakowania miejsc awarii i prac na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego i pieszego w latach 2011 – 2018.
 • Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Organizacja ruchu na czas UEFA EURO 2012 we Wrocławiu.
 • Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław – Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na drogach publicznych Miasta Wrocławia dla 3. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu i 33. PKO Wrocław Maratonu wraz z ich realizacją w latach 2009 – 2017.

KOMPLEKSOWA REALIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w Poznaniu – Etap II.
 • Poznańskie Inwestycje Miejskie – Wykonanie stałej organizacji ruchu na przebudowanej do układu dwujezdniowego ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej w Poznaniu.
 • Skanska S.A. – Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego. Wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa sygnalizacji świetlnej wraz z kanalizacją teletechniczną, budowa osłon dla ochrony ptactwa i ekranów akustycznych.
 • Skanska S.A. – Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – ETAP IV zad. 2 – wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego, budowa ekranów akustycznych.
 • Eurovia Polska S.A. – Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – ETAP IV zad. 5 i 1 – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego.
 • Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Budowę jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany -Długołęka – Etap IV zad.3 – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego, budowa ekranów akustycznych.
 • Berger Bau Polska Sp. z o.o. – Wzmocnienie drogi krajowej nr 94 na odcinku Mazurowice – Wrocław – etap I Środa Śląska – Wrocław oraz etap III Mazurowice – Wilczków – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego. Wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa sygnalizacji świetlnej, budowa ekranów akustycznych.
 • Skanska S.A. – Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław (Psie Pole)-Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (węzeł Syców Wschód) – projekt i wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu.
 • P.R.I. Drometr Sp. z o.o. – Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 35 (ul. Czekoladowa) z ul. Tęczową i drogą gminną nr 10186 w miejscowości Bielany Wrocławskie na skrzyżowanie typu rondo z niezbędną infrastrukturą. Wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego, wdrożenie oznakowania docelowego i elementów bezpieczeństwa ruchu, budowa oświetlenia i teletechniki.