Rotomat Sp. z o.o. oddział w Poznaniu

60-478 Poznań, ul. Lutycka 123
tel./fax +48 61 843 42 25
poznan@rotomat.pl

wypożyczanie znaków  wypożyczalnia znaków, znaki drogowe

 

PRACA

MENEDŻER SPRZEDAŻY USŁUG W ZAKRESIE INWESTYCJI I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

MONTER OZNAKOWANIA DROGOWEGO

PRACOWNIK BUDOWLANO-MOSTOWY

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH/PRACOWNIK BIUROWY

BUDOWNICTWO
zarządzanie i realizacja kontraktów budowlanych

 • Organizacja ruchu tymczasowego – oznakowanie drogowe, znaki drogowe
 • Organizacja ruchu docelowego – znaki drogowe
 • Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i mała architektura
 • Bariery i osłony energochłonne
 • Sygnalizacja świetlna i oświetlenie
 • Urządzenia ochrony środowiska

INFRASTRUKTURA
całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej

 • Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, siatki przeciwśnieżne
 • Utrzymanie i remonty nawierzchni dróg
 • Utrzymanie czystości poboczy, elementów odwodnienia drogi, trzymanie zieleni
 • Utrzymanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – oznakowanie pionowe, onakowanie poziome, sygnalizacja świetlna i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Organizacja ruchu tymczasowego, zabezpieczania miejsc awarii
Wypożyczalnia znaków drogowych
Sprawdź!