Budowa dróg

Zarządzanie i realizacja kontraktów budowlanych

Oferujemy zakres usług związany z budową, przebudową lub remontem dróg, ścieżek rowerowych i chodników oraz kształtowania i zagospodarowania terenu w systemie „buduj” i „projektuj i buduj” począwszy od budowy nawierzchni, poprzez uzbrojenie drogi w sieci, a kończąc na elementach bezpieczeństwa ruch drogowego, sterowania ruchem i zieleni. Przy projektowaniu dążymy do wyboru spójnego z otoczeniem rozwiązania uwzględniającego korzystne ekonomicznie aspekty budowy i późniejszego utrzymania elementów powstałej infrastruktury.

Organizacja ruchu tymczasowego

Od wielu lat zajmujemy się profesjonalnie projektowaniem i wdrażaniem organizacji ruchu tymczasowego oraz zabezpieczaniem awarii nawierzchni, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym.

Liczna wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz kompletne zaplecze sprzętowe pozwalają:

 • w sposób elastyczny reagować na ilościowe i terminowe potrzeby klienta w zakresie wdrożenia tymczasowego oznakowania
 • utrzymać oznakowanie w stanie gwarantującym bezpieczeństwo użytkownikom drogi i w zgodzie z zatwierdzoną dokumentacją projektową
 • zabezpieczać roboty długotrwałe i szybko postępujące przy użyciu mobilnych urządzeń sygnalizacyjnych
 • świadczyć usługi na wszystkich kategoriach dróg (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, ekspresowe i autostradowe).

Zdobyte doświadczenie pozwala nam przygotować dokumentację spełniającą wymagania zarządzających ruchem dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednie opinie i zatwierdzenia uprawnionych do tego instytucji bez zbędnej zwłoki.

Opracowania te obejmują:

 • szkice awaryjnego zabezpieczenia terenu
 • planowane organizacje ruchu tymczasowego
 • zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej
 • obsługę komunikacyjną placu budowy
 • odtworzenia nawierzchni pasa drogowego
 • zmian programów sygnalizacji świetlnej

Organizacja ruchu docelowego

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie docelowego oznakowania pionowego i poziomego (cienkowarstwowego, termoplastycznego chemoutwardzalnego) dróg. Nasze główne atuty to:

 • wieloletnie doświadczenie w produkcji znaków, tablic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • stała współpracy z wiodącymi producentami
 • dysponowaniu własnym zapleczem maszynowym
 • doświadczone brygady monterów i operatorów maszyn.

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i mała architektura

Posiadamy doświadczenie w produkcji i montażu elementów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego (słupki blokujące, bariery i balustrady). Stosujemy skuteczne i estetyczne formy elementów inżynierii miejskiej i niewielkich obiektów budowlanych wznoszonych w ramach zagospodarowania terenu tzw. małej architektury (łatki, kosze, wiaty rowerowe i przystankowe, stojaki rowerowe, urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne). Dbamy o ich odpowiedni dobór stylistyczny pozwalający utrzymać lub podkreślić klimat danego miejsca, przy pełnym zachowaniu ich funkcjonalności.

Bariery i osłony energochłonne

Utrzymanie i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz barier i osłon energochłonnych zgodnych z normą PN-EN 1317 stanowi ważny element naszej działalności. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu ekip montujących oraz stosowaniu profesjonalnego i wydajnego sprzętu jesteśmy w stanie zagwarantować szybką , skuteczną i bezpieczną dla klienta realizację kontraktów remontowych i inwestycyjnych w tym zakresie. Praktyczna znajomość problemów montażowych umożliwia nam dobór optymalnych rozwiązań. Działania nasze koncentrujemy na drogach krajowych, autostradach i drogach szybkiego ruchu, zapewniając pracownikom profesjonalne zabezpieczenie realizowanych prac. Oferujemy doradztwo techniczne w procesie projektowania, montażu oraz utrzymaniu oferowanych systemów barier.

Sygnalizacja świetlna i oświetlenie

Budowa nowych, modernizacja i konserwacja istniejących sygnalizacji świetlnych stanowi ważny element naszej działalności. Dzięki niej przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i usprawnienia poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego (pojazdy mechaniczne, piesi i rowerzyści). Posiadamy duże doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań akomodacyjnych optymalizujących ruch, stosujemy wysokiej jakości materiały konstrukcyjne i elementy wyposażenia, dzięki czemu wykonane przez nas sygnalizacje świetlne charakteryzuje wysoka jakość, estetyka oraz nowoczesna technologia. Duża wiedza i doświadczenie w tym zakresie pozwala nam również wdrażać tymczasowe zmiany, które w obszarach wysoce zurbanizowanych często stanowią nieodłączny element funkcjonowania zastępczej organizacji ruchu. Zajmujemy się również budowa oświetlenia dróg, parkingów i parków. Dzięki zastosowaniu różnych form słupów i opraw oświetleniowych jesteśmy w stanie podkreślić charakter miejsca, w którym wykonywania jest dana instalacją.

Urządzenia ochrony środowiska

Dynamiczna rozbudowa sieci drogowej w Polsce spowodowała, iż wiele siedlisk płazów, gadów, ptaków i ssaków znajduje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Okresowe migracje i przemieszczanie się przez jezdnię skutkowały wzrostem wskaźnika śmiertelności. Rozwiązaniem ograniczającym występowanie tego problemu są systemy zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na drogi. Nasza firma posiada doświadczenie w realizacji zadań obejmujących zarówno etap projektowania, jak i instalacji w terenie wybranego rozwiązania. Wsparcie profesjonalnej kadry pozwala na zaprojektowanie indywidualnego i dobór optymalnego wariantu zabezpieczenia (wygrodzenia prefabrykowane z tworzyw sztucznych, ogrodzenia metalowe, prefabrykaty betonowe). Dotychczasowe realizacje i uzyskane referencje świadczą o najwyższej jakości oferowanych rozwiązań oraz potwierdzają spełnienie wysokich standardów technicznych.