• Zarządzanie kontraktami budowlanymi
  • Wdrożenie organizacji ruchu tymczasowego
  • Docelowa organizacja poziomego
  • Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • bariery energochłonne
  • Sygnalizacja świetlna
  • Urządzenia ochrony środowiska
  • Całoroczne utrzymanie infrastruktury drogowej
  • remont ścieżek rowerowych
  • przebudowa ścieżek rowerowych
  • ergonomia i bezpieczeństwo w zakładzie pracy SATEC