O firmie

O FIRMIE

Od 1992 roku Rotomat jest rozpoznawalną marką specjalizującą się w kompleksowej obsłudze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki inwencji w działaniu ciągle rozszerzamy naszą ofertę usługowo-produkcyjną. Podążając za dynamicznym rozwojem rynku, wykorzystujemy innowacyjne technologie, szybko i profesjonalnie reagując na potrzeby klienta. Wykwalifikowana i doświadczona kadra gwarantuje rzetelną i terminową realizację kontraktów. Fundament naszej działalności opieramy przede wszystkim na elastyczności działania, dotrzymywaniu zobowiązań i norm, dbałości o estetykę i środowisko, konsekwentnym rozwijaniu zasobów i skuteczności działania.

Główne obszary naszej działalności to:

 • kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg oraz obiektów inżynierskich,
 • budowy, przebudowa i remont dróg, ścieżek rowerowych i chodników,
 • usługi w zakresie kształtowania i zagospodarowania terenu,
 • wdrażanie ekologicznych rozwiązań ochrony środowiska,
 • zabezpieczanie miejsc awarii nawierzchni, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych w pasie drogowym,
 • projektujemy i wdrażamy organizację ruchu tymczasowego,
 • budowa i utrzymanie:
  • docelowej organizacji ruchu (znaki drogowe pionowe i poziome),
  • urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • małej architektury,
  • sygnalizacje świetlne i oświetlenie drogowe,
  • barier i osłon energochłonnych.

Wyposażenie przemysłu

Oznakowanie dróg i parkingów, BRD

 • Producent znaków drogowych, wypożyczalnia znaków drogowych
 • Elementy BRD
 • Oznakowanie tymczasowe – znaki drogowe, elementy BRD
 • Wyposażenie parkingów – oznakowanie drogowe, separatory, blokady

Oznakowanie poziome - reklama

 • Reklama i informacja zewnętrzna
 • Poziome oznakowanie o charakterze informacyjnym
 • Oznakowanie poziome nawigacyjne oraz promocyjne
 • Naklejki chodnikowe

Znaki poziome - znaki drogowe, piktogramy

 • Producent prefabrykowanych elementów do oznakowania dróg
 • Poziome znaki drogowe
 • Nawierzchnie antypoślizgowe
 • Termoznaki – gotowe piktogramy z masy termoplastycznej