bmdweb.com

Producent znaków drogowych

Oznakowanie drogowe

oznakowanie dróg

oznakowanie poziome dróg

english version

Innowacyjna Gospodarka

gazele biznesu

podążaj za naszym znakiem

Aktualności

2013-03-05UWAGA!!! SPRZEDAŻ DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z dniem 01.03.2013 Rotomat Sp. z o.o. informuje, iż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaży towarów i usług możliwa jest jedynie w formułach:
1. Świadczenie usług , jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na rachunek bankowy, a z dokumentu zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła .
2. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej rachunek bankowy, a z dokumentu zapłaty jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (dane nabywcy, w tym jego adres).

2013-03-05Certyfikat CE - Stałe pionowe znaki drogowe

Miło nam Państwa poinformować, iż 3 stycznia 2013 roku Rotomat Sp. z o.o. uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów z normą EN 12899-1:2007.

2013-03-03Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia w obszarze północnym

Od 1 stycznia 2013 roku jako Lider konsorcjum rozpoczęliśmy realizacje 2-letniego kontraktu na bieżące utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia. Partnerem konsorcjum jest firma Elektrotim S.A., a Zamawiającym Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

2013-03-02Budowa ekranu akustycznego przy ul. Lotniczej

Od początku grudnia 2012 roku do kwietnia 2013 potrwaj prace przy budowie ekranu akustycznego przy ul. Lotniczej. Rotomat Sp. z o.o. - Generalny Wykonawca - wykona prace w systemie "Zaprojektuj i Zbuduj".

2013-03-01Gazele Biznesu 2012

Uprzejmie informujemy, iż Rotomat Sp. z o. o. znalazł się w gronie firm wyróżniony przez dziennik "Puls Biznesu" tytułem "Gazeli Biznesu 2012". Kapituła doceniła przedsiębiorstwo za dobre wyniki finansowe, rozwój oraz bycie rzetelnym partnerem biznesowym. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym kontrahentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

 

UE unia dla przedsiębiorczych

ROTOMAT Sp. z o. o. korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO WKP poprzez doradztwo i inwestycje. http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

 

EKRANY AKUSTYCZNE | OZNAKOWANIE DRÓG | ZNAKI DROGOWE | SYGNALIZATORY ŚWIETLNE | ZAPORY PARKINGOWE